ინფორმაცია საქართველოში დეპორტაციის შესახებ / Hinweise zu Abschiebungen nach Georgien

მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს და 11 ოქტომბერს ლაიფციგის/ჰალეს აეროპორტიდან განხორციელდა საქართველოში კოლექტიური დეპორტაცია. დეპორტირებულთა უმრავლესობა საქსონიიდან იყო.
სავარაუდოდ მოსალოდნელია შემდგომი ჯგუფური დეპორტაციები.

Am 11. September und dem 11. Oktober wurden ab dem Flughafen Leipzig/ Halle jeweils eine Sammelabschiebung nach Georgien durchgeführt. Die Mehrzahl der Abgeschobenen kam aus Sachsen.
Es ist davon auszugehen, dass es weitere Sammelabschiebungen geben wird.

SFR Newsletter 23/2018

Diesmal:

– 2. Sammelabschiebung nach Georgien, Hinweise bitte an uns!
– Anteil der Kinder, die länger als drei Monate in Lagern leben müssen und keine Schule besuchen dürfen, steigt.
– Dresden kippt….?
– Herz statt Hetze! Gegen Faschismus am 21. Oktober in Dresden!
– Asylinitiativenkonferenz! Am 10. November! Anmelden!

SFR Newsletter 22 /2018

-Asyl-Ini-Konferenz 2018

-Armut unter nichtdeutschen Menschen steigt

-In diesem Jahr noch zur einen oder anderen lohnenswerten Veranstaltung anmelden (und teilnehmen), wie zum Beispiel zum Fachtag zu Diversität in Organisationen von der LAG pokuBi am 22. Oktober in Leipzig

SFR Newsletter 21/2018

Unser Newsletter geht diesmal intensiv auf die Lager ein, die überall entstehen oder entstehen sollen. Tolle Veranstaltungsempfehlungen gibt es auch, zum Beispiel am 28. Septemer ab zu „Mr Gay Syria“ in Chemnitz oder am Tag davor zur Seebrücke Dresden an den Landtag für eine andere Asylpolitik protestieren, Save the Date!

Zweiter Sondernewsletter des SFR e.V. zu Chemnitz – Überblick

Wir danken und rufen auf, weiterhin gegen den Rechtsruck zu demonstrieren (konkret das Wochenende: #c0709 #bz0909), liefern einen Überblick über das Geschehene, verlinken zu wichtigen Artikeln, Tweets und Zahlen, spiegeln die Reaktionen und geben unsere wichtigsten Presseerwähnungen wieder.